SaiPan vastine Iltalehden uutiseen | SaiPa

SaiPan vastine Iltalehden uutiseen

SaiPa vastaa Iltalehden 5.2. julkaisemaan artikkeliin pelaajille teetetystä kyselystä.


Vastine Iltalehden artikkeliin (5.2.2020)


Liiga-SaiPa Oy


Iltalehti uutisoi torstaina 5.2. otsikolla ”SaiPassa kuohuu: pelaajat heittivät valmentajan ojentamat paperit roskiin – eivät suostuneet kyseenalaiseen tehtävään. Iltalehden tietojen mukaan Lehterä oli taannoin jakanut pelaajille paperilaput, joihin jokaisen pelaajan piti kategorisoida joukkueen muut pelaajat: a) luottopelaajat, b) ratkaisijat, c) henkiset johtajat, d) syövät. Iltalehden mukaan kaksi SaiPan kapteeniston jäsentä, Teemu Ramstedt ja John Persson keräsivät laput takaisin ja repivät ne.


Tapahtumien kulku:
SaiPan joukkue matkusti torstaina 2.1.2020 bussilla vieraskiertueelle Vaasaan. SaiPan apuvalmentaja Tuomo Ropo piti joukkueelle palaverin, jonka tarkoituksena oli vahvistaa tietoisuutta ryhmässä vallitsevista rooleista. SaiPan päävalmentaja Tero Lehterä oli tietoinen toimintamallista ja sen tavoitteista. Palaverilla oli hänen hyväksyntänsä.

- Tavoitteena oli se, että jokainen miettii omaa rooliaan joukkueessa ja sitä kautta lisää itsensä johtamista. Yhtenä merkittävänä tavoitteena oli myös löytää joukkueen ydinpelaajat, joihin joukkueen on luontaista tukeutua vaikeissa hetkissä, kuten esimerkiksi vastustajan maalin tai oman jäähyn jälkeen.
- Tavoitteena oli vahvistaa joukkueen tietoisuutta ryhmissä vallitsevista rooleista. Roolien tiedostamisella on todettu olevan positiivinen vaikutus ryhmän suoritukseen, esimerkiksi kun ryhmässä tapahtuu muutoksia (kuten meillä oli tapahtunut), ryhmän rooleja on syytä aika ajoin pohtia, Tuomo Ropo avaa palaverin tavoitteita.

Joukkueen pelaajille jaettiin bussissa täytettäväksi paperi, johon oli merkitty joukkueen roolit. Pelaajia pyydettiin anonyymisti merkitsemään itsensä ja kanssapelaajan pelinumero roolien kohdalle.

  1. Ydinpelaaja, jonka päivittäinen tekeminen on joukkueen arvojen ja tarpeiden mukaista. Hän toteuttaa sovittuja pelillisiä asioita ja pelaa vahvuuksillaan. Hän johtaa itseään, sekä tukee ja ohjeistaa muita
  2. Luotettava pelaaja, jonka päivittäinen tekeminen on joukkueen arvojen ja tarpeiden mukaista, hän toteuttaa sovittuja pelillisiä asioita ja johtaa itseään
  3. Valikoiva pelaaja lipsuu tekemisessään joukkueen arvoista ja tarpeista, sekä lipsuu sovituista pelillisistä asioista. Hän tarvitsee tukea ja ohjeistusta itsensä johtamiseen
  4. Negatiivinen/Ulkopuolinen pelaaja (esim. uusi pelaaja) ei tiedä joukkueen arvoja ja tarpeita, ei tiedä sovittuja pelillisiä asioita Tarvitsee paljon apua ja ohjeistusta päivittäisessä tekemisessä
  5. Myrkyttäjä, ryhmän toimintaa häiriköivät henkilöt.


- Puheessani ja papereita jakaessani painotin positiivisia asioita ja sitä, että toimivassa joukkueessa ei ole henkilöitä, jotka edustavat ryhmän häiriköiviä rooleja. Osalle pelaajista jäi kuitenkin kyselystä negatiivinen tunne. Seuraavalla pysähdyspaikalla joukkueen kapteenisto otti asian esille. Keskustelimme asian kapteeniston kanssa läpi ja päätimme yhteisesti, että kyselyä ei toteuta. Kyselyssä käytetyt termit ”negatiivinen ja myrkyttäjä” olivat minulta selkeästi virhe.

- Kyselyn sijaan löysimme palaverissa konkreettisia keinoja, kuinka johtajuutta vahvistetaan joukkueen sisältä ja esimerkiksi kuinka reagoida kun vastustajalla on momentum pelissä. Tämän lisäksi myös kapteenistolta tuli muutama toive valmennukselle, mitä he kaipasivat avukseen kyseisiin tilanteisiin.


Tuomo Ropo kertoo, että koko joukkueen kanssa käytiin vielä seuraavassa palaverissa läpi ryhmän erilaisia rooleja.

- Kopin seinällä on edelleen ryhmän roolit kirjattuna. Palaverissa pohdimme vielä tarkemmin, miten eri roolit joukkueessa määrittyvät ja minkälaiset asiat vaikuttavat roolin muodostumiseen. Lisäksi pohdimme minkä tyyppisen roolin omaavat ihmiset ja toiminnot vievät joukkueen toimintaa eteenpäin. Esimerkiksi uusi pelaaja on aluksi ulkopuolinen, koska ei voi tietää ryhmän arvoja ja toimintatapoja, ja tarvitsee ryhmän sisältä apua ja tukea.


- Iltalehden uutisessa oli useita asiavirheitä. Perssonin lähtöä, Ramstedtin sivussa olemista tai Kohon lopettamista ei voi liittää tähän. Yksikään ryhmän kategoria ei myöskään ollut syöpä. Kyseistä sanaa ei myöskään käytetty keskusteluissa joukkueen kanssa, Ropo tähdentää.

SaiPan kapteeni Elmeri Kaksonen allekirjoittaa tapahtumien kulun.

- Osa pelaajista koki pelaajien jaottelun eri kategorioihin negatiivisesti ja otimme kapteenistossa asian esiin valmennuksen kanssa. Yhdessä päätimme, että toteutamme asian toisella tavalla. Tuomon ja palaverin tarkoitukset ja tavoitteet ovat olleet positiiviset, mutta toteutustapa oli tarpeellista muuttaa. Tämä asia on käsitelty myös koko joukkueen keskuudessa ja keskittymisemme on jo huomisessa pelissä, Kaksonen kommentoi.


Liiga-SaiPa Oy:n toimitusjohtaja Jussi Markkanen on ollut heti pelimatkan jälkeen tietoinen tapahtumista.

- Palaverin tavoite on ollut pelaajien itsensä johtamisen parantaminen ja johtavien pelaajien löytäminen ja valjastaminen joukkueen avuksi. Myös ryhmän dynamiikka on muuttunut, kun uusia pelaajia on tullut joukkueeseen.

Kapteenisto ja valmentajat ovat yhdessä todenneet, että kysely, joka jakaa pelaajat eri rooleihin ei ole ollut oikea toimintamalli ja siksi kyselyä ei ole toteutettu. Tämä on ehdottomasti ollut oikea ratkaisu. Joukkueessa on reagoitu, tehty paljon töitä ja pidetty palavereita. Pelaajien saatavilla on ollut myös ulkopuolista henkistä valmennusta.

- Asia on käsitelty koko joukkueen keskuudessa vielä tänään (6.2.2020) ja katseemme ovat jo huomisessa SaiPa-KooKoo ottelussa, Markkanen päättää

Pelaajatyypit joukkueen pukukopin seinällä (Kuva otettu 6.2.2020) Pelaajatyypit ovat olleet esillä tammikuun alun palaverista lähtien.