Liiga-SaiPa Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut | SaiPa

Liiga-SaiPa Oy aloittaa yT-neuvottelut

Neuvottelut koskevat yhtiön vakituista ja määräaikaista henkilöstä.


Liiga-SaiPa Oy aloittaa yhteistoimintalain 8. luvun mukaiset yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintamenettely koskee Liiga-SaiPa Oy:n koko henkilöstöä: sekä
määräaikaisessa työsuhteessa, että toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa
olevia työntekijöitä. Henkilöstöä ovat mm. joukkueen pelaajat, valmennus, huolto, toimisto- ja ravintolatyöntekijät.

Neuvottelut joudutaan aloittamaan, sillä yhtiön suunnittelemat toimenpiteet voivat johtaa työntekijöiden lomauttamiseen ja/tai irtisanomiseen tuotannollis-taloudellisilla perusteilla.

Perusteet liittyvät koronaviruspandemian aiheuttamiin taloudellisesti merkittäviin tulojen menetyksiin ja maksukyvyn oleelliseen heikentymiseen, sekä tuotannollisesti työtehtävien
vähenemiseen joiltakin osin.

Yhtiön alustavan arvion mukaan mahdolliset määräaikaiset lomautukset tulisivat
kestämään arviolta noin 30 - 90 päivää ja toteutuessaan lomautukset voisivat tulla
kohdistumaan kaikkiin työntekijöihin Liiga-SaiPa Oy:ssä. Jos irtisanomisiin
jouduttaisiin, ne voisivat tulla kohdistumaan Liiga-SaiPa Oy:ssä yhteensä enintään kolmeen
työntekijään.

Neuvotteluissa noudatetaan poikkeuslaissa säädettyä nopeutettua neuvotteluaikaa,
joka on viisi päivää. Neuvottelujen arvioitu päättymisajankohta on siten 7.11.2020.