LIIGA-SAIPA OY ALOITTAA jälleen YT-NEUVOTTELUT | SaiPa

LIIGA-SAIPA OY ALOITTAA jälleen YT-NEUVOTTELUT

Edelleen jatkuva ja kiihtyvä koronapandemia aiheuttaa yhtiölle merkittäviä tulojen menetyksiä ja maksukyvyn oleellisen heikentymisen.


Liiga-SaiPa Oy aloittaa yhteistoimintalain 8. luvun mukaiset yhteistoimintaneuvottelut.
Yhteistoimintamenettely koskee Liiga-SaiPa Oy:n koko henkilöstöä: sekä
määräaikaisessa työsuhteessa että toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa
olevia työntekijöitä.


Neuvottelut joudutaan aloittamaan, sillä yhtiön suunnittelemat toimenpiteet voivat
johtaa yhtiön työntekijöiden mahdollisiin lomauttamisiin tuotannollisilla ja
taloudellisilla perusteilla. Perusteet liittyvät edelleen jatkuvan ja kiihtyvän
koronapandemian aiheuttamiin taloudellisesti merkittäviin yhtiön tulojen menetyksiin
ja maksukyvyn oleelliseen heikentymiseen, sekä tuotannollisesti työtehtävien
vähenemiseen joiltakin osin.


Yhtiön alustavan arvion mukaan mahdolliset lomautukset voisivat tulla toteutuessaan
kohdistumaan kaikkiin henkilöstöryhmiin ja kaikkiin 54 työntekijään.

Neuvotteluissa noudatetaan poikkeuslaissa säädettyä nopeutettua neuvotteluaikaa,
joka on viisi päivää, jollei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita.
Mahdolliset toimenpiteet pantaisiin täytäntöön pian neuvotteluiden päättymisen jälkeen vuoden loppuun mennessä.