Kalle Maalahdelle ei pelikieltoa | SaiPa

Kalle Maalahdelle ei pelikieltoa

Liigan kurinpitodelegaatio ei määrännyt SaiPan Kalle Maalahdelle pelikieltoa 27.11.2021 Pelicans–SaiPa-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Pelicans–SaiPa
Peliaika: 4.25
Ottelupäivä: 27.11.2021

1. Selostus asiasta

Pelicans–SaiPa-ottelun peliajassa 4.25 SaiPan Kalle Maalahti taklaa/osuu kiekottoman tilanteen ulkopuolella kiekotonta Pelicansin Miika Roinetta. Ottelussa tilanteesta tuomittiin 2+10 min pään tai niskan seudulle kohdistuvasta taklauksesta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Kalle Maalahdelle ottelurangaistus pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 48).

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Kontaktin kohteena ollut Roine joutui jättämään ottelun kesken. Maalahti on antanut suullisen lausuman.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 48 mukaan sääntöjenvastaisella päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa taklauksen tuloksena:

1) aiheutuu kontakti vastustajan päähän,
2) isku kohdistuu valtaosin vastustajan päähän ja
3) taklauksen osuminen päähän oli vältettävissä

Liigassa säännön 48 rikkomisesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR). Ottelurangaistuksen perusteella tulee lisäksi määrättäväksi pelikielto.

Kurinpitodelegaatio on katsonut käsiteltävänä olevaa tilannetta koskevat ottelutallenteet ja kuullut Maalahden lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteen mukaan tilanteessa SaiPan pelatessa ylivoimalla kiekollinen SaiPan pelaaja nousee vasenta laitaa pitkin keskialueella kohti hyökkäysaluetta. Samanaikaisesti Maalahti luistelee painottomalta puolelta poikki kentän kohti kiekollista puolta ja lisäksi samanaikaisesti keskikaistaa puolustussuuntaan luistelee Pelicansin Roine. Roineella on katse vasemman laidan kiekollisessa tilanteessa. Maalahden ja Roineen kontaktihetkellä Maalahti on Roineen liikesuuntaan nähden tämän etupuolella pyrkien pitämään asemansa sellaisena, ettei hän etene siniviivan ylitse paitsioon ennen kiekollista SaiPan hyökkääjää. Pelaajien välisessä kontaktissa Roineen pää osuu Maalahden olkapäähän.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, videotallenteen perusteella Maalahti ei tee ennen kontaktia minkäänlaista taklausliikettä. Tilanteessa tapahtuva Maalahden vasemman käsivarren nouseminen tapahtuu vasta kontaktin jälkeen. Lisäksi delegaatio on katsonut, että Maalahti ei pelaa tilannetta siten, että Roineen päähän tuleva kontakti olisi hänen vastuullaan. Delegaatio toteaa, että Maalahdella on ollut oikeus estämissäännön mukaan hallita jään sitä aluetta, jolla hän on (vartaloasema) eikä Maalahden tarvitse väistyä kiekottoman vastustajan tieltä. Maalahti on siten voinut luistella pelitilanteessa luistelulinjansa mukaisesti, koska hän on ollut vastustajan liikesuuntaan nähden tämän etupuolella. Delegaatio toteaa, että tilanteessa tapahtuu törmäys, joka johtuu siitä, että hän on katsonut vain kiekollisen tilanteen suuntaan eikä ole havainnoinut luistelusuuntaansa.

Edellä mainituilla perusteilla kurinpitodelegaatio toteaa, ettei tilanteessa tapahdu ottelurangaistuksen arvoista rikettä.

3. Ratkaisu

SaiPan Kalle Maalahdelle ei määrätä pelikieltoa.