23.1.2016 SaiPa-HPK lehdistötilaisuus | SaiPa

23.1.2016 SaiPa-HPK lehdistötilaisuus

Ottelun SaiPa-HPK jälkeinen lehdistötilaisuus.