Strategia | SaiPa

strategia

Liiga-SaiPa on merkittävä toimija Etelä-Karjalan huippu-urheilussa. Edustamme maakunnassa Suomen seuratuinta ja suurinta urheilusarjaa. Kokonaisuutemme rakentuu Suomen ylimmällä sarjatasolla, SM-liigassa, pelattavasta jääkiekosta, yhteisö- ja kaupallisesta toiminnasta sekä tapahtuma- ja ravintolatoiminnasta. Liiga-SaiPa Oy vastaa edustusjoukkueen lisäksi U20-joukkueesta. Muut juniorijoukkueet toimivat emoseura Saimaan Pallo – SaiPa ry:n alaisuudessa.

Tärkeimpänä tehtävänämme on luoda elämyksiä ja yhteisöllisyyttä ottelutapahtumien sekä muiden oheistapahtumien ja palveluiden äärellä; vastuullisesti ja taloudellisesti kannattavasti. Liiga-SaiPassa työskentelee noin 50 kokoaikaista, ja ottelutapahtumien yhteydessä jopa noin 130 osa-aikaista työntekijää.

Nelivuotinen strategiakausi sisältää kehitysohjelmia, jotka luovat suuntaviivat Liiga-SaiPan arkeen. Organisaation liiketoiminnoista vastaavat henkilöt ja hallitus yhdessä ovat osallistuneet strategiatyön toteutukseen sekä kehitysohjelmien tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnitteluun. Tavoitteiden toteutumista kunkin eri kehitysohjelman osalta seurataan säännöllisesti.


Presentaatiosivuilta voit tutustua tarkemmin strategian kokonaiskuvaukseen:

SaiPa strategia 2023-2026

Kehitysohjelmat:

SaiPa strategia 2023-2026 kehitysohjelmat

(Ent.) toimitusjohtaja Jussi Markkanen ja hallituksen jäsen Simo Tahvanainen avaavat tarkemmin strategiaa YouTube-tallenteessa:


Tulevaisuuden päämääränämme vuonna 2026 on toimia vastuullisena ja positiivisen imagon omaavana, merkittävänä maakunnallisena toimijana Etelä-Karjalan alueella. Tavoittelemme Liigan parasta urheilullista menestystä suhteutettuna pelaajabudjettiin. Omistajien tavoitteena on turvata liiketoiminnan kehittäminen, kasvu ja maksuvalmius. SaiPan arjen tekemisen tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti koko Etelä-Karjalan alueen elinvoimaisuuteen, rakentaa yhteisöllisyyttä ja myötävaikuttaa ihmisten elämään ja hyvinvointiin.


ARVOT

Arvot ohjaavat Liiga-SaiPan toimintaa, luovat pohjaa organisaatiokulttuurille ja kertovat, miten me saipalaiset haluamme tehdä työmme.


kehitysohjelmat JA STRATEGISET PÄÄTAVOITTEET 2023-2026

  • Pelaajapolun ohjelman myötä varmistamme jokaiselle toimintakaudelle tietyt tavoitteet omien kasvattien määrään liigajoukkueessa sekä nuorten maajoukkueissa
  • Urheilullisen menestymisen ohjelman myötä tavoittelemme kestävää ja tasaista urheilullista menestystä taloudelliset resurssit huomioiden
  • Asiakkuusohjelman myötä seuraamme ja kehitämme kumppanimyyntiä, asiakastyytyväisyyttä sekä laajenamme asiakaskuntaa myös maakunnan ulkopuolelle
  • Tapahtumatuotannon ohjelman myötä tavoittelemme mm. yleisömäärän kasvua, seuraamme katsojien keski-ikää ja sukupuolta sekä kausikorttien myynnin arvoa ja järjestämme muita tapahtumia


  • Ravintolatoiminnan ohjelman myötä tavoittelemme vakiintunutta lounasasiakaskuntaa, toteutamme laadukasta ottelu- ja muiden tapahtumien ravintolatuotetta sekä menestyvää ravintolatoiminnan liikevaihtoa
  • Muiden liiketoimintojen ohjelman myötä kehitämme SaiPa Shop-fanituotemyymälän myyntiä sekä TYKY-liiketoimintaa.
  • Markkinoinnin ja brändin ohjelman myötä tavoittelemme mm. kasvavaa kannattaja-jäsenten määrää, uusia asiakasryhmiä sekä näkyvyyden parantamista myös valtakunnallisesti


SAIPAN URHEILUSTRATEGIA

SaiPan urheilustrategian päätavoitteina ovat selkeä organisaatio, pelaajapolun kehittäminen ja laaja-alainen yhteistyö

SaiPan urheilujohtaja Harri Ahon mukaan Liiga-SaiPan tulevaisuuden näkymänä ja päämääränä urheilutoiminnassa on kaksi selkeää visiota: jääkiekon urheilutoiminnan johtaminen keskitetysti sekä urheilullisen menestyksen hakeminen jokaisella kaudella.

Urheilustrategian päätavoitteina on, että urheilutoiminnalle on luotu selkeä organisaatio sekä johtamismalli ja pelaajapolun kehittämiseen otetaan selkeä rooli. Lisäksi laaja-alainen yhteistyö niin Liigan valmennusryhmän, muiden alueen seurojen kuin kansainvälisestikin ovat keskeisessä roolissa. Urheilujohtajan toimesta kehitetään malli, millaisia pelaajia seuraan halutaan ja sitä kautta luodaan omaa peli-identiteettiä.

SaiPan urheilustrategiaCODE OF CONDUCT - EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET

Keskeisenä osana strategian mukaista, vastuullista toimintaa, on myös eettisten toimintaperiaatteiden mukainen tapa toimia. Liiga-SaiPa on yhdessä Liigan ja muiden Liiga-seurojen kanssa sitoutunut noudattamaan Liigan eettisiä toimintaperiaatteita. Sitoudumme vastuulliseen liiketoimintaan ja toimiessamme eri sidosryhmien kanssa, meidän kaikkien tulee toimia rehellisesti ja läpinäkyvästi. Liiga-SaiPa sitoutuu käymään läpi alla olevat toimintamme eettiset periaatteet myös uusien työntekijöiden kanssa.